STYRELSEN

Kontaktpersoner i styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet.Namn Adress Tele e-post
Ordförande Katarina Ek Nilsson Storgatan 21A, 753 31 Uppsala tel 070 916 28 03 e-post
Vice Ordförande Olle Josephson Voxnegränd 24, 128 43 Bagarmossen tel 08-88 68 19 (bost), 08-442 42 00 (arb) e-post
Sekreterare Christer Flodin Folkungagatan 13, 411 02 Göteborg tel 031-15 17 94, mobil 070-27 52 559 e-post
Skattmästare Samuel Herthelius Box 79, 178 02 Drottningholm tel 070-601 47 47 e-post
Claes Waxberg Lennart Torstensons Gata 10, 541 50 Skövde tel 0500-41 97 81 (bost), mobil 074-441 10 45 e-post
Gullög Nordquist Hällbygatan 17, 752 19 Uppsala Tel 018-53 34 37 (bost), mobil 070-205 97 25 e-post
Annika Afzelius Sillgatan 3, 451 30 Uddevalla tel 070 628 54 26 e-post
Jan Herrlin Tunav 8, 181 65 Lidingö tel 08-766 18 20 e-post
Lena Milton Svarvarg 8, 112 49 Stockholm tel 070-626 86 88 e-post

Förbundets Hedersledamöter

Kjell Fredriksson

Kjell Fredriksson var i många år ordförande i riksförbundets valberedning. Han var medlem i styrelsen och spelade en viktig roll för att utforma de stadgar som innebar att Svenska Humanistiska Förbundet förankrades stadigare i svensk förenings- och folkrörelsetraditionen. Han har alltid varit en pådrivande kraft i debatten om Humanistiska Förbundets uppgifter och framtid. Därtill har han i många år varit ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet i Karlstad.

Anders Björnsson

Anders Björnsson var ordförande för Svenska Humanistiska Förbundet 1997-2012. Under sin ordförandetid såg han till att instifta förbundets årliga pris till yngre humanist, vitaliserade förbundets närvaro vid Bok- och biblioteksmässan och De svenska historiedagarna, gjorde stridbara inlägg i den offentliga debatten om innebörden i begreppet humanism, utvecklade bok- och skriftutgivningen och lade över huvud taget stor vikt vid att Svenska Humanistiska förbundet syntes utåt.

Genom sin mångsidiga lärdom, sina breda kontakter och sin beredskap att alltid ta upp ideologiska frågor har han haft mycket stor betydelse för Svenska Humanistiska förbundets utveckling.

Svenska Humanistiska Förbundets ordförande 1896-

 • Carl Yngve Sahlin (1896-1914)
 • Harald Hjärne (1914-22)
 • Hugo Bergstedt (1922-25)
 • Ernst Nachmanson (1926-43)
 • H.S. Nyberg (1944-58)
 • Elof Ehnmark (1958-72)
 • Bo V:son Lundqvist (1972-75)
 • Holger Frykenstedt (1975-92)
 • Per A Sjögren (1992-96)
 • Anders Björnsson (1997-2011)
 • Margareta Attius Sohlman (2012-2015)
 • Katarina Ek Nilsson (2016-)