STRÄNGNÄS


Lördagen den 26 Januari 2019 kl:13:00
Lokal: Multeum
Arrangemang: \"När djävulen avskaffades och framtiden var ljus\"Om DN,s djävulsstrid 1909. Tidningen drev en framgångsrik kampanj om djävulen, ondskans problem.!4.00 Årsmöte
Föreläsare: Sven Thidevall, teologie doktor i kyrkohistoria, forskare, författare, biskop.

Torsdagen den 7 Mars 2019 kl:18:30
Lokal: Multeum
Arrangemang: \"Kvinnors kamp för demokrati och rösträtt\"Föreläsning om den grupp kvinnor som mobiliserade sig vid 1900-talets början för rösträtt och medborgarskap på samma villkor som männen.
Föreläsare: Christina Florin, professor emeritus i kvinnohistoria, Stockholms universitet

Torsdagen den 9 Maj 2019 kl:18:30
Lokal: Multeum
Arrangemang: \"Nationalspråkstanken mellan demokrati och rasism\" Föreläsaren diskuterar svensk språkpolitik i dag, i historiskt och internationellt perspektiv.
Föreläsare: Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, fd chef för Språkrådet och Svenska språknämnden.