SKÖVDE


Tisdagen den 19 Februari 2019 kl:19:00
Lokal: Odeon, Skövde Kulturhus
Arrangemang: Vad har Birgit Nilsson, August Strindberg och Harry Schein med Skövde att göra? Ett föredrag om utbildning och kultur i nationell och internationell samverkan av fil.mag. Kurt Bäckström.

Inträde 50 kronor för medlemmar och 100 kronor för icke medlemmar.

Torsdagen den 21 Mars 2019 kl:19:00
Lokal: Odeon, Skövde Kulturhus
Arrangemang: Det gamla Skövde. Föredrag av kavallerimajoren Bernhard Englund som redogör för det gamla Skövde med utgångspunkt från sin stadsmodell som står i kanten av kyrkparken. Årsmöte klockan 18.30.

Inträde 50 kronor för medlemmar och 100 kronor för icke medlemmar.

Torsdagen den 25 April 2019 kl:19:00
Lokal: Odeon, Skövde Kulturhus
Arrangemang: Det militära Skövde. Föredrag av chefen för garnisonsmuseet Björn Lippold om regementenas utveckling och betydelse för Skövde samt om officersfamiljernas påverkan på det sociala och kulturella livet i staden.

Inträde 50 kronor för medlemmar och 100 kronor för icke medlemmar.

Torsdagen den 16 Maj 2019 kl:18:30
Lokal: Samling vid Helensgården.
Arrangemang: Stadsvandring under ledning av Tord Gustafsson med inriktning på bebyggelsen.