SKARA


Onsdagen den 19 September 2018 kl:18:30
Lokal: Hörsalen, Västergötlands museum, Skara
Arrangemang: Höstens tema: Brott och straff -spännande deckarhistorier förr och nu.Föredrag om Förbjudna förbindelser. Om avslöjanden kring förbjudna förbindelser och föreställningar kring incest i Sverige 1680-1940.
Föreläsare: Bonnie Clementsson, författare och historiker från Lund

Höstens föredrag sker i samarbete med Västergötlands museum, kulturförvaltningen, Skara, MEGA och med ekonomiskt stöd från Sparbanken Skaraborg/Sparbanksstiftelsen.Innan föredragen finns tillgång till fika i muséets café.Medlemmar och ungdom tom 25 år fri entré, övriga 60 kr.

Onsdagen den 17 Oktober 2018 kl:18:30
Lokal: Hörsalen, Västergötlands museum, Skara
Arrangemang: Föredrag:Brott och bödlar i 1600-talets Sverige.Vem fick tjänsten att verkställa dödsstraff och kroppsbestraffningar, tömma dasstunnor...Inget hederligt folk önskade sig detta. Vi studerar stormaktstiden genom inblick i \"undre\" världen.
Föreläsare: Annika Sandén, författare och historiker, Stockholms universitet

Som ovan.

Onsdagen den 28 November 2018 kl:18:30
Lokal: Hörsalen, Västergötlands museum, Skara
Arrangemang: Föredrag: Livet, döden och De vänsterhäntas förening.Om en del böcker och ett filmprojekt.
Föreläsare: Håkan Nesser, författare

Som ovan. OBS! Anmälan krävs till Nessers föredrag på mail info@vgmuseum.se eller tel. 0511-260 00.