KALMAR


Torsdagen den 24 Januari 2019 kl:19:00
Lokal: IOGT-NTO-huset, Trädgårdsgatan 12
Arrangemang: Sörja ett liv – leva ett annatMånga familjer splittrades 1944 under flykten från Estland: medlemmarna kom sedan leva i olika delar av världen. Li Bennich-Björkman låter intervjuer med sin mor som var med 1944 bli utgångspunkt för reflektion om och vidare forskning kring ofrivilliga och frivilliga kulturmöten, om integration och hur samhället byggs vidare. Boken ”Sörja ett liv, leva ett annat. Om flyktingens mörker och ljus” (2017) fick 2018 års Disapris.
Föreläsare: Li Bennich-Björkman är skytteansk professor i vältalighet och statskunskap i Uppsala, första kvinna som innehar världens äldsta professur i ämnet. Hon har forskat och skrivit om demokratins problem och akademisk frihet, och är kolumnist i Uppsala Nya Tidning.

Kvällen inleds med förbundets årsmöte.Eftersits på närliggande restaurang. Entré 100 kr för icke-medlemmar.
Medarrangör: Föreningen Norden

Torsdagen den 28 Februari 2019 kl:19:00
Lokal: Nya Linnéuniversitet i hamnen, sal Indigo i Vita huset
Arrangemang: Humanioras framtid i en teknisk tidHumaniora – ämnen som handlar om ”det mänskliga”: kultur och tankens odling, språk och mellanmänskliga kontakter, historia och reflektion över utvecklingen – innebär ofta att man reflekterar över samma ”eviga” frågor på nya sätt. I forsknings- och utbildningsvärlden förefaller sådana frågor komma i andra hand, nu när den tekniska utvecklingen går allt fortare. Kvällen kommer att handla om den mänskliga kunskapens nytta och kulturarvets egenvärde.
Föreläsare: Den nyutnämnde rektorn vid Linnéuniversitetet Peter Aronsson har hela sin karriär arbetat på humanioras villkor: han är professor i historia och har bl.a. haft frågor om demokrati och kultur på agendan.

Eftersits på närliggande restaurang. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Onsdagen den 20 Mars 2019 kl:19:00
Lokal: Domkyrkan
Arrangemang: ”En makalös manick” – orgeln: historia, mekanik och musik!Orgeln är det största och mest varierande (och varierade) instrumentet som finns och har en lång historia. Hur har orgeln utvecklats, hur är den uppbyggd och hur fungerar den? På vilket sätt byggs klangerna upp, finns det gränser för orgelns möjligheter? Och är den elektroniska musiken ett hot?
Föreläsare: Jan H. Börjesson är inte bara framgångsrik domkyrkoorganist och körledare i Kalmar – han är också en av Sveriges främsta kännare orgeln som instrument: som konsult är han expert vid orgelbyggen och som forskare publicerar han orgelböcker.

Eftersits på närliggande restaurang. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Torsdagen den 25 April 2019 kl:19:00
Lokal: IOGT-NTO-huset, Trädgårdsgatan 12
Arrangemang: Det Europa som vi fick leva med – 100 år sedan Versaillesfreden.Vilka planer hade Parisfredernas konstruktörer? I tecknet av doktrinen ”nationernas rätt till självbestämmande” ersatte man de fallna imperierna med \"nationalstater\" och \"nationella minoriteter\". Andra världskriget inleddes i tecknet av minoritetsfrågor. Problematiken har i form av separatism och irredentism återkommit i Europa under de senaste åren. Kunde en annan fred ha hindrat andra världskriget, östblocket – och gjort EU överflödigt?
Föreläsare: Kristian Gerner är professor em i historia i Lund, med 1900-talet som specialitet och välkänd som expert på Öst- och Centraleuropa.

Eftersits på närliggande restaurang. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Torsdagen den 23 Maj 2019 kl:19:00
Lokal: IOGT-NTO-huset, Trädgårdsgatan 12
Arrangemang: Att göra gott eller göra rätt – etiska dilemman i polisarbete.En polis möter i sitt yrkesarbete många dilemman mellan att vara laglig, effektiv och att företräda etiska värden, att vara professionell kontra påfrestningar i mötet med omvärlden, men också i konfrontationen med de som har det mest problematiskt i samhället. Hur hanteras i praktiskt polisarbete dessa svårigheter, om polisverksamhetens dubbla ansikten utifrån vad man bör göra och vad man gör i praktiken, och hur tas de upp i polisutbildningen?”
Föreläsare: Rolf Granér är psykolog och tidigare lektor på polisutbildningen i Växjö, forskar om villkoren i patrullerande polisers arbete.

Eftersits på närliggande restaurang. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Torsdagen den 13 Juni 2019 kl:17:00
Lokal: Värnanäs park
Arrangemang: Försommarutflykt till Värnanäs park. Värnanäs herrgård var centrum i Axel Oxenstiernas grevskap Södra Möre, och han lät bygga den ursprungliga säteribyggnaden vid sundet; 1789 uppfördes de nyare mangårdsbyggnaderna och under denna epok tillkom den engelska parken. På gården står också en rad byggnader för olika industriella ändamål kvar. I försommarblomningen är det fr.a. parken med dess lusthus, gångar och minnesmärken som vi besöker.
Föreläsare: Guide

Tag med kaffekorg! Till Värnanäs kommer man genom att köra E22 söderut, avfart mot Halltorp, sedan vidare mot Värnanäs (alt. gamla E22 till vägskylt Värnanäs). Från Kalmar 3 mil. Samåkning från Tullslätten kl. 16.15 kan ordnas. Entré 100 kr för icke-medlemmar.