HALMSTAD


Torsdagen den 18 Oktober 2018 kl:19:00
Lokal: Servicecenter Karl XI Källeg 3 vid Lilla Torg
Arrangemang: En lyrisk resa i tiden. Föreläsning och högläsning med utgångspunkt i Stig Dagermans Dagsedlar, nyss i nytryck.
Föreläsare: Fil mag Lars-Erik Holmberg

Efter föreläsningen serveras en supé för 200 kronor. Anmälan om deltagande är bindande och lämnas senast måndagen före mötet till: Yvonne Henrikson, tel: 0721 3100788 Mail: Yvonne.henrikson@gmail.com

Torsdagen den 22 November 2018 kl:19:00
Lokal: Servicecenter Karl XI Källeg 3 vid Lilla Torg
Arrangemang: Det målade jaget.Om självporträtt ur olika perspektiv.
Föreläsare: Fil.dr. Stefan Hammenbeck, Östergötlands museum, Linköping

Efter föreläsningen serveras en supé för 200 kronor. Anmälan om deltagande är bindande och lämnas senast måndagen före mötet till: Yvonne Henrikson, tel: 0721 3100788 Mail: Yvonne.henrikson@gmail.com