VÄSTERBERGSLAGEN

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Thomas Lorentz Skarviken 1, 771 90 Ludvika tel 0240-280 43 e-post
Sekreterare Maj-Lis Helg-Skog Timmermansvägen 14 D, 771 51 LUDVIKA tel 0240-159 43 e-post
Kassör Bernt Abrahamsson Villagatan 19, 771 53 Ludvika tel 0240-10622 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 8 januari 2019