VÄSTERÅS

Västerås Hemsida

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Claes-Bertil Ytterberg Ankarg 10, 723 48 Västerås Tel: 021-41 59 62, mobil: 070-43 05 687 e-post
Sekreterare Lena Hörngren Nanna Svartz Gata 3, 72460 VÄSTERÅS 021-13 37 51 e-post
Skattmästare Jim Cordts Fyrtornsgatan 4, 722 10 Västerås. mobil: 073-9833395 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 4 maj 2018