VARBERG

Varbergs hemsida

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Peter Börjesson Kungsgatan 35, 432 44 Varberg tel 0734-151446 e-post
Sekreterare Gösta Gustavsson Grönlycklev 11, 432 74 Träslövsläge tel 0340-219323 e-post
Kassör Göran Lückander Engelbrektsgatan 1, 431 42 Varberg tel 0340-13068 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 21 oktober 2017