VARBERG

Varbergs hemsida

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Peter Börjesson Kungsgatan 35, 432 44 Varberg tel 0734-151446 e-post
Sekreterare Monica Larsson Vitlingsvägen 1, 432 74 Träslövsläge tel 070-64 25 018 e-post
Kassör Göran Lückander Engelbrektsgatan 1, 431 42 Varberg tel 0340-13068 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 28 augusti 2019