VÄNERSBORG

Vänersborgs hemsida

Funktion Namn Adress Tel/Mail
Ordförande Marianne Erwing Vänerparken 4, 462 35 Vänersborg 079-3322266 e-post
Sekreterare Anna Carin Börjeson Korsgatan 5, 462 36 Vänersborg 0735 975110 e-post
Skattmästare Håkan Bodén Residensgatan 16 C, 462 33 Vänersborg 0709-909343 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 7 januari 2019