UPPSALA

Uppsalas hemsida

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Birgitta Meurling Sandstensvägen 10, 752 67 Uppsala 070 8742000 e-post
Sekreterare Gullög Nordquist Hällbygatan 17, 752 19 Uppsala 018-533437 e-post
Skattmästare Sten Hedberg Sågargatan 2B, 753 17 Uppsala 018-133988, 0708-392853 (röstbrevlåda) e-post


Webbsidan senast uppdaterad 16 december 2019