STRÄNGNÄS

Funktion Namn Adress Tel/Mail
Ordförande Ulla Eriksson Biskop Thomas väg 8, 64534 Strängnäs 0706 197212 e-post
Sekreterare Elisabet Thorell Mäster Olofsgatan 4, 64530 Strängnäs 0707-902999 e-post
Skattmästare Lennart Nilsson Gullringsgatan 8, 645 32 Strängnäs 0733 - 896503 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 14 september 2018