STOCKHOLM

Stockholmsförbundets hemsida

Funktion Namn Adress Tele/Mail
Ordförande Hans Lepp Sågargatan 4, 2tr, 116 36 Stockholm 073-684 20 55 e-post
Sekreterare Thora Grape Floragatan 8, 114 31 Stockholm 08-619 07 66 e-post
Skattmästare Göran Bäärnhielm Grindsg. 35, 118 57 Stockholm 08-643 77 41 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 7 januari 2019