SKÖVDE

Funktion Namn Adress Tel/Mail
Ordförande Claes Waxberg Lennart Torstenssonsgata 10, 541 50 Skövde 0500-419781, 070-441 10 45 e-post
Sekreterare Lena Josefsson Repslagaregatan 1, 541 30 Skövde 0500-48 44 91 e-post
Skattmästare Ingrid Andersson Kapellgårdsgatan 38, 541 66 Skövde 073-838 26 20 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 11 januari 2019