SKARA

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Catharina Sjölin Härlundagatan 24B, 532 35 Skara 076-784 02 52 e-post
Sekreterare Kristina Gustafsson Bonnier Malmgatan 14, 532 32 Skara 070 7316221 e-post
Skattmästare Johan Hjertén Rådhusgatan 16, 532 30 Skara 0511-131 21 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 7 januari 2019