SIGTUNA

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Hans Qvarlander Skyttegatan 18, 193 32 Sigtuna 072-2354488 e-post
Sekreterare Roger Svensson Kärrvägen 34, 193 32 Sigtuna 070-938 68 16 e-post
Skattmästare Conny Lindberg S:t Persgatan 11, 193 32 Sigtuna 08-59255764 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 7 januari 2019