ÖSTERSUND

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Lars Arvidsson Arågränd 24, 831 71 Östersund 070-3383751 e-post
Sekreterare Ulla Brandén Midgårdsgatan 3C, 831 45 Östersund 063-101965, 070-3335865 e-post
Kassaförvaltare Gunilla Hjelmquist Ope 109, 831 92 Östersund 063-35172; 0702-524914 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 8 mars 2019