LULEÅ

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Ingrid Aarflot Öhemsvägen 6, 954 31 Gammelstad 0920-254327 e-post
Vice ordf Mats Risberg Fridhemsgatan 39, 974 41 Luleå 0920-211787
Sekreterare Sonja Boström Skeppsbrogatan 40, 97231 Luleå 0920-221025 e-post
Skattmästare Ingrid Aarflot Öhemsvägen 6, 954 31 Gammelstad 0920-254327 e-post
. Suzanne Jones Köpmangatan 12A, 97238 Luleå 0920-226536 e-post
. Lars Boström Skeppsbrogatan 40, 97231 Luleå 0920-221015 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 30 augusti 2017