HALMSTAD

Funktion Namn Adress Tel/Mail
Ordförande Lennart Lundborg Brogatan 43 302 95 Halmstad tel & fax 035-126541
Sekreterare Anna Wieslander Vilshärads fiskarestig 8 30565 Villshärad tel 070 3636109 e-post
Skattmästare Casper Malmgren Bissmarksg. 3 302 33 Halmstad tel 035-10 80 06, 070-243 73 63 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 11 januari 2019