HALMSTAD

Funktion Namn Adress Tel/Mail
Ordförande Lennart Lundborg Brogatan 43 302 38 Halmstad tel & fax 035-126541
Sekreterare Anna Wieslander Vilshärads fiskarestig 8 30565 Villshärad tel 070 3636109 e-post
Skattmästare Casper Malmgren Bissmarksg. 3 302 33 Halmstad tel 035-21 96 72 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 29 augusti 2018