GÖTEBORG

Funktion Namn Adress Tel/Mail
Ordförande Christer Flodin Folkungagaten 13, 411 02 Göteborg 031-151794 e-post
Sekreterare Iris Lönnroth Santessonsgatan 15 412 66 Göteborg 031-409641 e-post
Skattmästare Ulf Persson Nedre Furuskogsvägen 10 433 41 Partille 070-5306067 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 20 april 2017