GÄVLE

Funktion Namn Adress Tel/Mail
Ordförande Margareta Attius Sohlman Norra Kungsgatan 11 803 20 Gävle 026-120565 e-post
Sekreterare Lena Ödeen Strömsborgsv.8 802 66 Gävle 026-62 26 18 e-post
Skattmästare Håkan Attius Norra Kungsgatan 11, 803 20 Gävle 026-120565 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 13 november 2017