GÄVLE

Funktion Namn Adress Tel/Mail
Ordförande Margareta Attius Sohlman Norra Kungsgatan 11 803 20 Gävle 0706-637715 e-post
Sekreterare Lena Ödeen Strömsborgsv.8 802 66 Gävle 0706-558339 e-post
Skattmästare Håkan Attius Norra Kungsgatan 11, 803 20 Gävle 0701-308677 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 7 januari 2019