ESKILSTUNA

Funktion Namn Adress Tel/Mail
Ordförande Göran Olsson Hästskobacken 10, 632 31 Eskilstuna 016-42 11 37 e-post
Sekreterare Birgitta Kullman Thuleg 9B, 633 58 Eskilstuna 016-12 62 87 e-post
Skattmästare Sylvia Pedersén Friggagatan 18, 633 52 Eskilstuna 070-351 87 28 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 14 januari 2019