ALINGSÅS

Funktion Namn Address Tele/Mejl
Ordförande Peter Lenken S. Ringgatan 39 441 33 Alingsås 0705-124758 e-post
Sekreterare Thomas Franzén Markgatan 12 441 51 Alingsås 0730-815920 e-post
Skattmästare Edit Ugrai Enehagsgatan 70, 441 57 Alingsås 070-3913538 e-post


Webbsidan senast uppdaterad 12 mars 2019