Svenska Humanistiska Förbundet verkar för humanistisk bildningSvenska Humanistiska Förbundet är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera.

Nytt Ordförandebrev - Januari!

Vår ordförandes brev till medlemmarna finns Här .

SHF Årshögtid 2 mars 2019 i Uddevalla

SHF Årshögtid hålls lördagen den 2 mars 2018 klockan 13.15 i Bohusläns Museum, Uddevalla. Sammankomsten leds av SHF ordförande Katarina Ek -Nilsson.

Högtidsanförandet kommer att hållas av docent Ida Östenberg över ämnet Caesar, Shakespeare och Trump. Antikens ständiga aktualitet. SHF stipendium till ung humanist kommer att delas ut. Sigrid Östenberg, piano och Bina Kittelmann Flesner, violin framför verk av Alice Tegner och Johan Svendsen.

Svenska Humanistiska Förbundets pris 2018 till Magnus Bremmer!

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2018 till kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmer (hemsida HÄR) för betydelsefulla vetenskapliga och populärvetenskapliga insatser inom svensk humaniora.

Magnus Bremmer disputerade 2015 på en prisbelönt avhandling om hur fotografiet uppfattades som bildmedium i 1800-talets Sverige. Därefter har han arbetat mycket med Bildningspodden, en folkbildande podcast i humanistiska ämnen som han producerar sedan 2015. Hösten 2017 passerade den en miljon strömstarter. Bremmer är också verksam som litteraturkritiker i Dagens Nyheter, dessförinnan mångårig medarbetare i Svenska Dagbladet och har publicerat essäer och artiklar i svenska och internationella kulturtidskrifter. I sin forskning går han vidare med ämnen som tidiga kvinnliga fotografer eller Norrbrobasarens betydelse för 1800-tals-Stockholms kulturella och sociala liv. Magnus Bremmer är 34 år och bosatt i Stockholm.

Magnus Bremmer har visat hur en ung, humanistisk forskare kan kombinera nyskapande forskning med en bred, utåtriktad verksamhet av hög kvalitet. Han har därmed utfört ett viktigt arbete för en levande humanistisk bildningstradition i Sverige.

Det årliga priset till yngre humanist beslutas av en jury i vilken ingår Olle Josephson (ordf.), Anders Cullhed, Johan Hjertén, Gunilla Kindstrand och Stina Otterberg.

Föredragshållare!

Några av styrelsens medlemmar kan hålla föredrag i lokalförbunden. En lista finns Här .

Om humanism

Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet skall inte förväxlas med de "sekulära humanisterna" som främst företräds av "Förbundet Humanisterna". Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar - religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår folder Humanism . Foldern finns även i en version avsedd för utskrift och vikning: ( version för utskrift ). Vår förre ordförande Anders Björnsson diskuterar humanismen mer utförligt i sin skrift Humanismen .

Så blir du medlem!

Medlem blir du genom att gå med i något av de lokala förbund som finns. Du hittar kontaktinformation till dem HÄR

Kalender 2018-2019

Aktuell kalender för förbundets verksamhet finns: HÄR .

Årsbok 2018

../hem/Romarriket-runt.jpg

Årsboken för 2018 är utdelad till medlemmarna! Titeln är Romarriket Runt. Den är skriven av lektor emeritus Emin Tengström som tidigare publicerat uppskattade verk. En utförligare beskrivning finns på förlagets hemsida HÄR

SHF:s småskriftserie erbjuds till alla medlemmar

Erbjudandet finns beskrivet HÄR

2 500 medlemmar

Svenska Humanistiska Förbundet har i dag ungefär 2 500 medlemmar. De är organiserade i lokalförbund. En medlem betalar en årsavgift mellan 100 till 300 kronor, kan delta i lokalförbundets arrangemang och får förbundets årsbok. Den som vill bli medlem tar enklast kontakt med närmaste lokalförbund. Förbundets STADGAR finner du här. Stadgar

Lokalförbund

Svenska Humanistiska Förbundet är organiserade i lokalförbund. Lokalförbunden står för det allra mesta av verksamheten, främst som livaktiga föreläsningsföreningar. På flera orter har de en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden. Lokalförbunden ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter. Under ett år brukar det bli över 200 arrangemang runt om i landet.

Föredragssammanställningen aktualiserad

Lokalförbundens viktigaste verksamhet är att ordna föreläsningar med inriktning mot humanistiska frågor och humanistisk forskning i vid bemärkelse.

Information om föreläsningarna finns här:

Sammanställning 2008-2011

Sammanställning 2012-2014

Sammanställning 2015

Sammanställning 2016

Sammanställning 2017

Föreläsningarna har ordnats ämnesvis med information om föredragshållare, rubrik och arrangerande lokalförbund. Något föredrag kan ha placerats under fel ämnesrubrik, och det kan också finnas några andra mindre fel i förteckningen. Men som helhet ger den en mycket god bild av Humanistiska Förbundets verksamhet under dessa år.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen stöder lokalförbunden i deras arbete, ansvarar för årsskriften, för den årliga sammankomsten i samband med årsmötet och för andra initiativ på riksplanet.

Historia

Svenska Humanistiska Förbundet bildades 1896, närmast som en intresseorganisation för studiet av klassiska språk och antiken i dåtidens läroverk. Sedan dess har inriktning och medlemssammansättning ändrats många gånger. I dag är anknytningen till svensk folkrörelsetradition starkare: verksamheten är bred och öppen för alla med humanistiska intressen.

Webbplatsredaktör

Den som har synpunkter på webbplatsens innehåll eller önskar lägga ut information från lokalförbunden kontaktar Samuel Herthelius, Box 79, 178 02 Drottningholm. E-postadress: Webbredaktören

Bankgiro

Föreningens bankgiro är BG 328-3363.