ÅRSMÖTEN

Senaste årshögtid

../arsmote/Ida.jpg

Svenska Humanistiska Förbundets årshögtid 2019 hölls den 2 mars i Bohusläns Museum, Uddevalla. Högtidstalet hölls av docenten i Antikens kultur och samhällsliv Ida Östenberg som höll ett inspirerande och bejublat framförande om Caesar, Shakespeare och Trump. Antikens ständiga aktualitet.

Förbundets pris

../arsmote/alva.jpg

Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda utdelades till språkvetaren, översättaren och essäisten Alva Dahl(hemsida HÄR).

Musiken under årshögtiden

../arsmote/Musikanter.jpg

För musiken stod Sigrid Östenberg, piano och Bina Kittelmann Flesner, violin. De framförde verk av Alice Tegner och Johan Svendsen.

Nästa årshögtid

Nästa årsmöte och årshögtid i riksförbundet äger rum lördagen den 7 mars 2020 i Börssalen, Svenska Akademien i Stockholm.

Årsmötesprotokoll

Här finns senaste justerade årsmötesprotokoll .

SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet, SHF, avger denna berättelse över verksamheten under 2018.